آنچه بر ما گذشت

خاطرات من و دوستان دبیرستام از سال ۱۳۷۶ به بعد

شنبه 17 آذر 1386 ساعت 11:21 ب.ظ

18 آذر...

پریسا می دونی این چه روزیه؟ تولدته (البته نه تنها تولد تو بلکه تولد منصوره قربانی هم هست که همیشه نقش پیک تو و ما را بازی می کرد...تولدت مبارک منصوره...) ... اون روز من ونیکو و نجمه هر کداممان کادویی که برای تولدت خریده بودیم دادیم به منصوره قربانی تا بهت بدتشون... من یه گردن بند نقره خریده بودم از تجریش  بقیه را نمی دونم... اون موقع که خیلی ذوق کرده بودی اما حالا راستشو بگو واقعا خوشت اومده بود؟  امروز هم دقیقاً 18 آذره برایم جالب بود که خاطراتم به یه تاریخ واقعی رسیده فقط فرقش اینه اون سال پنجشنبه بود اما امسال یکشنبه است... واسه همین این پست را گذاشتم و گرنه اسم اینو خاطره نمی شه گذاشت...