آنچه بر ما گذشت

خاطرات من و دوستان دبیرستام از سال ۱۳۷۶ به بعد

دوشنبه 17 تیر 1387 ساعت 09:40 ب.ظ

 

کاملاً بدون شرح

فلش 

 گور پدر مدرسه