آنچه بر ما گذشت

خاطرات من و دوستان دبیرستام از سال ۱۳۷۶ به بعد

دوشنبه 14 آبان 1386 ساعت 09:15 ب.ظ

 

اینو همین جوری واسه یه دوستم گذاشتم که دلم خیلی تنگ شده براش...زود بیا خب؟