آنچه بر ما گذشت

خاطرات من و دوستان دبیرستام از سال ۱۳۷۶ به بعد

چهارشنبه 15 اسفند 1386 ساعت 01:21 ق.ظ

دوستان عزیز سلام

 

به خاطر اینکه بین پستهایم خیلی فاصله افتاد و شخصیتهایی که با اسم مستعار از آنها یاد میکنم شاید

 از خاطر بعضی دوستان رفته باشد به صفحه ام قسمتی به اسم شخصیتهای مهم اضافه کردم

امیدوارم کمک خوبی باشد جهت یاد آوری