آنچه بر ما گذشت

خاطرات من و دوستان دبیرستام از سال ۱۳۷۶ به بعد

جمعه 9 آذر 1386 ساعت 02:04 ب.ظ

لینک جدید...

اگر یه نگاهی به لینکهای دوستان بکنید دوتا لینک جدید میبینید . یکی مدرسه و دیگری خاطرات من و همکارانم. این دو تا لینگ مربوط میشه به وبلاگهای معلمها. خاطراتشون و ...برای من خیلی جالب بود که از دید اونها به خودمون نگاه کنم یه سری به اونها بزنید بعضی هاشون جالب هستند.